Mantelzorgwaardering

De gemeente organiseert elk najaar een gezellige bijeenkomst voor mantelzorgers. Mantelzorgers ontvangen elk jaar een bedrag van € 50.

Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering gelden de onderstaande voorwaarden:

  • de zorgvrager woont in Drechterland. De mantelzorger zelf mag ook buiten de gemeente Drechterland wonen
  • de mantelzorger staat geregistreerd bij de gemeente
  • de mantelzorger verzorgt minimaal 8 uur per week, gedurende minimaal 3 maanden per jaar
  • de mantelzorger begeleidt of verzorgt de ander intensief. De waardering is niet bedoeld voor iemand die huishoudelijke klusjes doet

Registreren als mantelzorger