Wilt u een afspraak maken met de burgemeester? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • juridische zaken
 • SED, personeel en organisatie
 • archief
 • strategische communicatie
 • representatie
 • regionale samenwerking
 • inburgering en vluchtelingenwerk

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief
 • lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie
 • lid van de landelijke adviescommissie GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden (presentiegeld 2021: € 349,26)
 • lid van de Raad van Toezicht van Vrijwilligerspunt Westfriesland (onbezoldigd)
 • ambtenaar van de burgerlijke stand