Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Stuur dan een e-mail naar het bestuurssecretariaat of bel het klantcontactcentrum: 14 0228.

Portefeuille

 • Wmo en jeugd
 • onderwijs
 • passend onderwijs
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • sport en speelterreinen
 • welzijn, subsidiebeleid en maatschappelijke accommodaties
 • Participatiewet
 • werk en inkomen
 • volksgezondheid
 • bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
 • lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie
 • lid van het algemeen bestuur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
 • lid van het bestuur van het Koelemeij Kroesfonds te Westwoud