Medewerkers kinderopvang voorleescoördinator

9 april 2018

Wethouder Dirk te Grotenhuis heeft aan medewerkers van Smallsteps en Kappio het certificaat “Voorleescoördinator in de Kinderopvang” overhandigd.  In het kader van BoekStart in de Kinderopvang hebben zij de training hiervoor gevolgd.

Voorleesplan
Het eindresultaat van de training is een voorleesplan waarin beschreven staat hoe de locatie op structurele manier het leesplezier en de taalontwikkeling bij kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar stimuleert.

Het (voor)leesbevorderingsprogramma wordt sinds 2015 door de Bibliotheek uitgevoerd in nauwe samenwerking met de kinderopvang. Inmiddels zijn er 20 kinderopvanglocaties in het werkgebied van de Westfriese Bibliotheken die een BoekStart keurmerk hebben.