Milieuklachten

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) behandelt klachten over het veroorzaken door bedrijven van

  • stank- of geuroverlast
  • geluidshinder
  • lichthinder
  • overige milieuklachten of bijzondere voorvallen bij een bedrijf of instantie

Klachtenformulier OD NHN

of bel:  088-102 13 00 (OD NHN is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)