Nee-Ja en Nee-Nee sticker

  • gratis afhalen aan de balie van het gemeentehuis
  • NEE-NEE: geen reclame en geen huis-aan-huisbladen in de brievenbus
  • NEE-JA: geen reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huisbladen in de brievenbus

Openingstijden

Voor klachten ongeadresseerde reclame of afmelden voor geadresseerde reclame, zie www.rijksoverheid.nl