Nieuwe start voor bibliotheek en gemeenten

17 juli 2017

De bibliotheken van 6 Westfriese gemeenten slaan een nieuwe weg in. Via een nieuwe subsidie-constructie kunnen de bibliotheken voor elke gemeente een pakket op maat leveren. Elke gemeente neemt een basispakket af. Daaronder valt bijvoorbeeld:

  • het uitlenen van boeken via een uitleenpunt in elke gemeente
  • het geven van lessen voor kinderen met een taalachterstand
  •  het leveren van boeken aan scholen en kinderdagverblijven
  • het uitrollen van campagnes zoals de (kinder)boekenweek
  • het stimuleren van voorlezen via ´Boekstart voor baby's

Daarnaast kan elke gemeente  kiezen voor een extra pakket op maat. Bijvoorbeeld voor het geven van taalcursussen aan mensen met dyslexie of het leren van Nederlands voor inwoners die inburgeren . Maar ook het verzorgen van leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen. Wethouder Dirk te Grotenhuis: ´Het convenant is een eerste stap richting een mooie toekomst voor de bibliotheek van de 6 Westfriese gemeenten. Een sterk basispakket met de mogelijkheid om per gemeente  eigen keuzes te maken.´

Vrijdagochtend 14 juli werd de samenwerking tussen gemeenten en de Westfriese Bibliotheek officieel gevierd met het tekenen van het convenant. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.westfriesebibliotheken.nl