Ondernemers en het coronavirus

Update 25-06-2020: Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juli kunnen we opnieuw enkele maatregelen versoepelen.

Voor ondernemers in onze gemeente hebben de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen.

De volgende regelingen kunnen u mogelijk helpen:

  • bij Werksaam is het mogelijk om de tijdelijke overbrugging zelfstandigen aan te vragen. Gevraagd wordt om dit alleen te doen als u ondernemer of zzp’er bent en door de coronacrisis direct financiële hulp nodig heeft. Alle info: www.werksaamwf.nl
  • de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Via de NOW-regeling krijgt u een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Alle info: www.uwv.nl/werkgevers
  • de Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft de ‘Beleidsregel tegemoetkoming voor ondernemers’ opengesteld. Let op: deze regeling is voor een specifieke groep ondernemers. Alle info: www.rvo.nl
  • bij de Belastingdienst kunt u verzoeken om uitstel van belastingbetaling.  Alle info: www.belastingdienst.nl
  • overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Lees meer over de Corona-OverbruggingsLening (COL)

Opzoek naar een overzicht van alle regelingen?

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Voor ondernemers in onze gemeente hebben de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen. Dit geldt ook voor de zakelijke gebruikers van de gemeentelijke havens. Op dit moment zijn er nog geen besluiten genomen over eventuele verlaging of aanpassing van de tarieven. Dit mede omdat we de duur van de Corona maatregelen nog niet kunnen overzien. Om de liquiditeit bij ondernemers nu niet verder aan te tasten is wel een aantal maatregelen getroffen.

Tot 1 juli opschorten van:

  • het versturen van nieuwe belastingaanslagen
  • het versturen van aanmaningen en dwangbevelen voor betaling van eerder opgelegde belastingaanslagen
  • dit geldt voor de OZB, de toeristenbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële steun vanwege de impact van het coronavirus. Het noodpakket voor banen en economie wordt verlengd en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

Aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Belastingmaatregelen ondernemers in verband met corona

Momenteel worden ondernemers en organisatoren van evenementen hard getroffen vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Het college heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met ondernemers en organisatoren en op basis daarvan gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden voor hen. 

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “Ik bel geregeld met ondernemers om te horen hoe het gaat. Dat zijn soms heftige gesprekken. Sommige ondernemers zien de order binnenkomst compleet wegvallen door de coronamaatregelen. We denken mee en verwijzen door naar de financiële tegemoetkomingen die vanuit het Rijk zijn opengesteld.” De gemeente heeft ook gekeken wat er financieel mogelijk is om ondernemers en organisatoren tegemoet te komen. “We krijgen vaak de vraag wat de gemeente kan doen.”

Lees hier het hele bericht met alle informatie

 

Bovenstaand overzicht is door de Rijksoverheid opgesteld. Hierin staat dat Tozo-regeling door de gemeente wordt uitgevoerd. Dit wordt in Westfriesland echter door Werksaam uitgevoerd.