Onroerendezaakbelasting

 • 2 soorten belasting: gebruikersbelasting voor bedrijfspanden en eigenarenbelasting voor woningen en bedrijfspanden
 • bedrag dat u betaalt is afhankelijk van de waarde van uw huis of bedrijfspand (WOZ waarde)
 • situatie op 1 januari van het betreffende jaar bepaalt wat en hoeveel u moet betalen

Contact opnemen

Heffing OZB-gebruikers

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar gebruiker van een bedrijfspand bent geweest

Heffing OZB-eigenaren

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of onbebouwd perceel grond.

 • datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar

 • als u verhuist betaalt u voor het hele jaar voor het oude huis, en niet voor het nieuwe huis. Wel verrekent de notaris dat meestal met u bij verkoop

 • ook geldig voor bedrijfspanden

Meer weten

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
 • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
 • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
 • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag

Meer informatie

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen van de gemeente Drechterland.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar. De behandeling van een WOZ bezwaar dient te te worden afgehandeld in het lopende kalenderjaar.

Bezwaar maken tegen WOZ en/of gemeentelijke belastingen met DigiD

 

pdf Bezwaarformulier belastingen Drechterland (PDF, 29.45 KB)Bestand voorlezen

kosten 2021

Percentage over de economische waarde:

 • woningen eigenaar (tarief 1): 0,0820%
 • niet-woningen eigenaar (tarief 3): 0,1550%
 • niet-woningen gebruiker (tarief 4): 0,1251%