Ontheffing verkeersmaatregel

Soms is het noodzakelijk dat u als burger of bedrijf op een plaats in Drechterland moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Hiervoor worden, onder strikte voorwaarden, ontheffingen verleend.

Situaties waarvoor ontheffing kan worden verleend zijn:

 • rijden en parkeren op voet-, en fietspaden
 • rijden en parkeren in een voetgangersgebied
 • afsluiten van een straat
 • parkeerverbod en/of stopverbod
 • inrijverbod
 • gewichtsbeperking
 • eenrichtingverkeer/verplichte rijrichting

Onze spelregels hiervoor zijn:

 • ten minste tien werkdagen van tevoren melden
 • bij de aanvraag moet duidelijk de reden voor de aanvraag tot ontheffing zijn vermeldt
 • aan een verleende ontheffing worden voorwaarden meegegeven. U dient deze op te volgen
 • een ontheffing wordt in uitzonderlijke gevallen afgegeven, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, evenementen en andere gebeurtenissen
 • u regelt zelf afzettingen en omleidingen
 • de gemeente kan een aanvraag voor ontheffing weigeren

Aanvragen ontheffing verkeersmaatregel

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing verkeersmaatregel treft u in de legestabel van de gemeente.

Legestabel gemeente Drechterland

Meer informatie

Op de website van het RDW staat alle informatie verwerkt

bezoek de website van het RDW