Oosterblokker

Inwoners uit Oosterblokker zijn achter de schermen druk bezig met het uitwerken van de plannen die zijn voortgekomen uit het project Vitale Dorpen. Dit vraagt soms meer tijd dan vooraf verwacht. Toch zijn er ontwikkelingen waarover wij u willen informeren.

Wat is er bereikt in Oosterblokker?

Cultureel Centrum Pancratius
De alliantie wil meer verbinding in het dorp creëren en een betere bekendheid voor het programma in het centrum. Een voorstel rond de plaatsing van een led-scherm is in voorbereiding.


Drachterveld als recreatiegebied
Het Drachterveld is in het voorjaar gebruiksvriendelijker gemaakt, door het opknappen van het schelpenpad. Het realiseren van een boothelling is nog niet gelukt. Afstemming met gemeente Hoorn is hiervoor noodzakelijk. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen.

Starterswoningen
Onder de inwoners is een enquête verspreid om de woningbehoefte in het dorp in beeld te brengen. Er zijn bijna 100 reacties ontvangen. De alliantie heeft de resultaten overzichtelijk in een rapport in beeld gebracht. Op korte termijn wordt gekeken wat de uitkomsten betekenen en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 

Verkeer
De alliantie heeft samen met de gemeente maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in het dorp te bevorderen. Er zijn nog enkele maatregelen die worden onderzocht.

Lees meer in de Vitale dorpen-brochure!

Dorpsplannen

  • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
  • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
  • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig is
pdf Dorpsplan Oosterblokker (PDF, 3.1 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties dorpsplan Oosterblokker (PDF, 269.37 KB)Bestand voorlezen