Plan Sally Kerkbuurt Wijdenes

Aan de Kerkbuurt in Wijdenes komt een nieuwe wijk. Een stedenbouwkundig bureau heeft hiervoor een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het plan is beoordeeld door de Vitale dorpen-allianties Wonen Wijdenes en Pannaveld. In oktober is het bestemmingsplan in werking getreden.

Planning (onder voorbehoud)

 • maart 2020 – oktober 2020 bouwrijp maken van de grond. Daarna kan het bouwen van de woningen beginnen.
 • februari 2020: bekend maken projectontwikkelaar voor projectwoningen (rijtjeswoningen en 2 onder 1-kapwoningen)
 • februari 2020 start verkoop vrije kavels.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over woningbouwproject ‘Sally’?

Aanmelden nieuwsbrief woningbouwproject Sally

Wat is er gebeurd?

 • op 20 februari 2018 hebben we op een informatieavond bewoners gevraagd om aandachts- en verbeterpunten voor het woningbouwplan
 • deze bewoners zijn betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundigplan
 • het stedenbouwkundig plan geeft een beeld hoe Wonen, Verkeer, Water en Groen vorm krijgen
 • de gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan op 28 januari 2019 vastgesteld
 • bewoners gaven 5 maart 2019 op de inloopavond hun reacties op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’
 • ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 21 februari tot en met 4 april 2019. Het indienen van een zienswijze kon tot en met 4 april 2019.
 • 24 juni 2019 stelt de gemeenteraad bestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’ vast.
 • 14 oktober 2019 bestemmingsplan treedt in werking

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, tel 0228- 534100 of stuur een e-mail naar gemeente@drechterland.nl