MFA Schellinkhout

In Schellinkhout komt op de dorpshuislocatie een Multifunctionele accommodatie (MFA). Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. De gemeente Drechterland kijkt naar mogelijkheden voor het beheer van het dorpshuis en de dorps-/gymzaal. In de MFA komen:

 • 10 appartementen
 • dorpshuis ‘De Dregt’
 • dorpszaal (gymzaal)
 • basisschool Jan Luyken
 • kinderdagverblijf (KDV) ‘Berend Botje’
 • gemeenschappelijke buitenruimte (schoolplein en dorpsplein)
 • speelveld

Draagvlak gemeenschap Schellinkhout

De hele ontwikkeling op de dorpshuislocatie in Schellinkhout ontstond via het project Vitale Dorpen vanuit de gemeenschap van Schellinkhout. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat het beheer  van het dorpshuis en de dorpszaal in de MFA vanuit de gemeenschap breed wordt gedragen. De Stichting Schellinkhout zet zich in voor een actief en vitaal dorp. Voor de gemeente een reden om met deze organisatie in gesprek te gaan over het toekomstige beheer van het dorpshuis en de dorpszaal.

Fasen ontwikkeling MFA

Het bouwen van de MFA gebeurt in fasen. De gemeente verwacht dat de MFA in 2024 klaar is. Maar voordat het zover is, worden er nog verschillende stappen gezet:

 1. Tijdelijke schoolgebouw op de plek voor het nieuwe sportveld
 2. Sloop bassischool
 3. Start bouw nieuwe MFA
 4. Na oplevering van de MFA aanleggen en inrichten terrein rondom de MFA
 5. Als dit gereed is kunnen de basisschool, kinderopvang en gebruikers van het huidige dorpshuis en gymzaal de nieuwe MFA in gebruik nemen
 6. Aanleg sportveld en sloop huidige dorpshuis/gymzaal
 7. Aanleg algemene terreininrichting
 8. Bouw 10 appartementen en bijbehorende terreininrichting.  

Sfeerbeelden definitief ontwerp

U kunt de sfeerbeelden van het nieuwe gebouw bekijken