Raadsinformatie en agenda

  • in het raadsinformatiesysteem staat alle informatie over:
    • de raadsvergaderingen
    • de politieke partijen en de raadsleden
    • de rondetafelgesprekken
    • de overige vergaderdata

Raadsinformatiesysteem