Reigersborg Zuid V

Inschrijving vrije kavels Reigersborg Zuid V is gestart!

Vanaf woensdag 18 december tot en met 17 januari kon u zich inschrijven voor de vrije kavels in fase 1 van Reigersborg Zuid V. De verkoopbrochure kunt u hieronder downloaden of vanaf vandaag ophalen in het gemeentehuis in Hoogkarspel. Hierin vindt u alle verkoopinformatie zoals de kavelprijzen en de inschrijvings- en lotingsprocedure.

Verkoopbrochure en bijlagen

pdf verkoopbrochure reigersborg zuid v (PDF, 7.77 MB)Bestand voorlezen pdf bijlage: loting en inschrijvingsvoorwaarden (PDF, 209.59 KB)Bestand voorlezen pdf bijlage: model koopovereenkomst (PDF, 177.68 KB)Bestand voorlezen pdf bijlage: flyer stappenplan duurzaam bouwen (PDF, 428.99 KB)Bestand voorlezen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Reigersborg Zuid V? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Aanmelden nieuwsbrief Reigersborg Zuid V

Lees hier de nieuwsbrieven terug:

pdf Nieuwsbrief Reigersborg Zuid V #1 (PDF, 181.76 KB)Bestand voorlezen pdf Nieuwsbrief Reigersborg Zuid V #2 (PDF, 1.59 MB)Bestand voorlezen pdf Nieuwsbrief Reigersborg Zuid V #3 (PDF, 1.07 MB)Bestand voorlezen pdf Nieuwsbrief Reigersborg Zuid V #4 (PDF, 1.15 MB)Bestand voorlezen

Ligging

  • Reigersborg Zuid V ligt aan de westkant van het dorp, aansluitend aan Reigersbord Zuid IV
  • het gaat om het gebied dat begrenst wordt tussen de Streekweg aan de noordkant en de spoorlijn aan de zuidkant
  • aan de westkant wordt het plan afgerond met een aan te leggen bospark, dat als groene buffer gaat fungeren tussen de woningen de nieuwe provinciale weg N307 Westfrisiaweg
  • het bospark wordt met hulp van de alliantie ontworpen en wordt een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen, ecologische oevers etc.

Veelzijdigheid

  • de opzet van het plan bestaat uit ca. 130 woningen waarvan een groot aantal vrije kavels.
  • andere woningtypen zijn divers: rijwoningen, levensloopbestendige (huur)woningen, twee-onder-één-kapwoningen, appartementen en een samenwoonvorm.

Straatnamen

  • de straatnamen van Reigersborg Zuid V zijn inmiddels vastgesteld en krijgen een verwijzing naar het verre verleden van het gebied
  • voorbeelden zijn Bronstijd, Kreekrug en Pad van Drechtje
  • de werkgroep bewoningsgeschiedenis en het bestuur van de stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud hebben het verzoek gedaan de straten te voorzien van namen die afkomstig zijn uit opgravingen uit de bronstijd (1800-800v. Chr.)

De resultaten van de opgravingen zijn zodanig belangrijk dat deze als aparte bewoningscultuur worden vermeld, namelijk de Hoogkarspelcultuur