Samenstelling van de gemeenteraad

  • de gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente
  • de gemeenteraad van Drechterland telt op dit moment 17 leden en 5 fracties
  • de openbare raadsvergaderingen zijn de laatste maandag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal

Raadsleden