Schellinkhout

In Schellinkhout is verbinden een belangrijk onderwerp voor de allianties. Verbinden door meer speelgelegenheid voor de kinderen te creëren, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden van een fietsverbinding met Wijdenes of het samenbrengen van dorpsfuncties. Hoe gaat het met de voortgang van alle allianties?

Wat is er bereikt in Schellinkhout?

Dorpsfuncties en woningbehoefte
De allianties Dorpsfuncties en Wonen Schellinkhout zijn betrokken geweest bij het maken van een stedenbouwkundige visie op het centrum. Zij zijn ook betrokken bij de uitwerking tot een daadwerkelijk ontwikkelplan. Tijdens de raadsvergadering op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) en woningbouw in Schellinkhout. Op het huidige sportveld worden 46 woningen gerealiseerd en op de locatie van het dorpshuis en de school komt de MFA.

De multifunctionele accommodatie bestaat uit een nieuw dorpshuis, een binnensportzaal (dorpszaal) en een sportveld, een nieuwe plek voor de Jan Luykenschool en kinderopvang van Berend Botje. Daarnaast worden op de dorpshuislocatie tien appartementen gebouwd voor senioren. 

Welkomstcomité
Er is een welkomstfolder gemaakt voor nieuwe inwoners. Benieuwd? U kunt de folder hier lezen

pdf Welkomstfolder Schellinkhout (PDF, 863.22 KB)Bestand voorlezen

Woningbehoefte
De alliantie is betrokken geweest bij het tot stand komen van een stedenbouwkundige visie. Zij wordt nu betrokken bij de uitwerking tot een daadwerkelijk ontwikkelplan voor het dorp. Naar verwachting wordt dit plan in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

Verkeer
Er is gekeken naar de verkeersveiligheidsmaatregelen in Schellinkhout.  De alliantie heeft een aantal plannen voorgesteld, die samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verder onderzocht worden op haalbaarheid. De maatregelen richten zich vooral op de Dorpsweg.

Spelen - Natuurspeeltuin Skik
De alliantie wil meer speelmogelijkheden in het dorp creëren. Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente Drechterland is de basisaanleg van natuurspeeltuin Skik gerealiseerd en kan er al volop gespeeld worden. Kinderen uit Schellinkhout hebben  mee geholpen bij het ontwerp voor de natuurspeeltuin.

Om de speeltuin compleet te maken is er een crowdfunding gestart voor een mooie glijbaan. Zo wordt de natuurspeeltuin nog spannender! De stichting is nog altijd hard op zoek naar donateurs en sponsors. Meer informatie leest u op: Facebook Natuurspeeltuin Skik Schellinkhout.


Fietspad Schellinkhout – Wijdenes
De alliantie heeft een plan opgeleverd om een verbinding met Wijdenes te maken. De haalbaarheid hiervan wordt verder onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen.

Mantelzorgnetwerk
Er is een plan van aanpak uitgewerkt om in te spelen op de mantelzorgbehoefte. Daarnaast is er gewerkt aan een folder en het oprichten van een WhatsApp groep.

Samen doen, welkomstcomité
De alliantie heeft een informatiefolder gemaakt, waarin allerlei wetenswaardigheden te lezen zijn over Schellinkhout. Op deze manier worden nieuwe inwoners op een warme manier welkom geheten in het dorp. De alliantie zorgt ervoor dat nieuwe inwoners deze folder ontvangen.

Samen doen, garage sale
De alliantie heeft na het succes van 2017 besloten in 2019 een nieuwe dag “Schellinkhout te kijk” te organiseren. Hiervoor wordt een nieuw plan geschreven.


Dorpsdiner
Inmiddels heeft alweer het zesde dorpsdiner plaatsgevonden. Tot nu toe zijn de diners een groot succes geweest. Er is een groter gevoel van saamhorigheid ontstaan in het dorp.
 

Zorgsteunpunt
Er is een plan van aanpak uitgewerkt. Op basis hiervan is gewerkt aan een oproepsysteem voor vrijwilligers voor kleine hand- en spandiensten. Wilt u helpen? Meld u aan via vitaledorpen@drechterland.nl!

Dorpsplannen en visie

  • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
  • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
  • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig is

Visie Schellinkhout (pdf, 45mb)

pdf Dorpsplan Schellinkhout (PDF, 2.5 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties Schellinkhout (PDF, 358.05 KB)Bestand voorlezen