Spreekuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

  • inloopspreekuur, zonder afspraak
  • melden bij de balie
Spreekuur Dag & tijd
Inloopspreekuur schuldhulpverlening  Woensdagochtend, 10.00 – 12.00 uur   
Minima inloopspreekuur  Donderdagochtend, 9.00 – 12.00 uur

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over de minimaregelingen zoals bijzondere bijstand.