Spreekuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

  • inloopspreekuur, zonder afspraak
  • elke dinsdag- en donderdagochtend in het gemeentehuis
  • van 9.00 tot 12.00 uur
  • melden bij de balie

Op de onderstaande dagen is er geen inloopspreekuur:

  • donderdag 22 november 2018
  • donderdag 29 november 2018
  • donderdag 10 januari 2019

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en minimaregelingen zoals bijzondere bijstand.