Spreekuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

Maatregelen Corona Virus: In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is het gemeentehuis tot nadere orde alléén open op afspraak voor dringende vragen. U kunt via het speciale nummer telefonisch contact opnemen via 140228

  • inloopspreekuur, zonder afspraak
  • melden bij de balie
Spreekuur Dag & tijd
Inloopspreekuur schuldhulpverlening  Woensdagochtend, 10.00 – 12.00 uur   
Minima inloopspreekuur  Donderdagochtend, 9.00 – 12.00 uur

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over de minimaregelingen zoals bijzondere bijstand.