Spreekuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

  • inloopspreekuur, zonder afspraak
  • elke dinsdag- en donderdagochtend in het gemeentehuis
  • van 9.00 tot 12.00 uur
  • melden bij de balie

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over de minimaregelingen zoals bijzondere bijstand.