Starterslening

Startersleningen voor eigen woning

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u  (op basis van uw inkomen) bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen.

  • u huurt minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning of
  • u bent minimaal 1 jaar inwonend in de gemeente
  • totale kosten van de woning (verwervingskosten) maximaal € 200.000, inclusief alle bijkomende kosten
  • is alleen van toepassing voor de projecten Reigersborg Noord 3 en De Witte Dam 2

Doe de check op www.svn.nl