Stolp gemeentehuis Venhuizen te koop

6 mei 2020
De gemeente Drechterland heeft op 6 mei de stolp van het voormalige gemeentehuis in Venhuizen te koop gezet.

Het gemeentehuis staat sinds de opening van het nieuwe gemeentehuis in Hoogkarspel leeg. Nu er plannen zijn voor de ontwikkeling van de gemeentehuislocatie in Venhuizen gaat de gemeente de stolp van het voormalige gemeentehuis verkopen.

Toegevoegde waarde voor centrum

De stolp, het naastgelegen Koggenhuis en de Roode Leeuw zijn karakteristieke gebouwen aan het Westeinde in Venhuizen. De gemeente vindt dat die op die plek horen. Daarom is de voorwaarde bij de verkoop dat de stolp behouden blijft. Voor de stolp zoekt de gemeente een koper die ervoor zorgt dat een nieuwe invulling van het gebouw een toegevoegde waarde heeft voor een levendig centrum met een plek waar men elkaar kan ontmoeten.

Selectie kopers

Geïnteresseerde kopers met een goed plan dat past bij deze ambitie kunnen zich tot en met 22 juni 9.00 uur aanmelden op www.gemeentestolpvenhuizen.nl en doen mee aan een competitie. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt op basis van een visie en plan voor de stolp. De selectiecommissie beoordeelt alle ingediende ondernemersplannen inclusief een financiële onderbouwing.

Bewoners beslissen mee

Om te zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak voor de nieuwe invulling van de stolp worden bewoners betrokken bij de selectie. Het betrekken van inwoners bij toekomstige ontwikkelingen in de kernen van de gemeente is een belangrijk uitgangspunt van het programma Vitale Dorpen Drechterland.

Centrumplan Venhuizen

De verkoop van de stolp is onderdeel van het Centrumplan Venhuizen. Het Centrumplan geeft een visie op het centrumgebied van Venhuizen voor de komende 15 jaar. Daarin staat de wens voor een levendig centrum centraal. Een andere invulling van de stolp kan hieraan een mooie bijdrage leveren.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker is blij dat de gemeente nu actie kan ondernemen door de stolp te verkopen: “Wij willen de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van Venhuizen zo hoog mogelijk houden. Daarom is in 2017 het programma Vitale Dorpen gestart waarbij onze inwoners en andere belanghebbenden wensen en ideeën voor de ontwikkeling van onze dorpskernen hebben bedacht. In Venhuizen heeft dit geleid tot het Centrumplan Venhuizen. Met de verkoop van de stolp kunnen we nu een start maken met de uitvoering van dit  Centrumplan.”

Woningbouw achter gemeentestolp

Voor het terrein achter de stolp heeft de gemeenteraad besloten dat daar woningbouw komt. De gemeente maakt hiervoor samen met een klankbordgroep een plan. Om ruimte te maken voor woningen worden de bijgebouwen van het gemeentehuis gesloopt.

Informatie verkoopprocedure

Informatie over de verkoop van de stolp is te vinden op de website www.gemeentestolpvenhuizen.nl.