Subsidie muziek en cultuur 2018

Subsidie voor jeugd

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten  op het gebied van

 • muziek
 • toneel en theater
 • beeldende kunst, film en video, audiovisueel
 • toegepaste kunst en vormgeving,  (wereld-)literatuur, enzovoort voor jeugd in de leeftijd van 2 tot 21 jaar in de gemeente Drechterland

Bij aanvragen hebben we nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting en activiteitenplan
 • schatting van het aantal deelnemers
 • ingevuld aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie (PDF, 123.57 KB) pdf Subsidieregeling cultuureducatie en cultuurparticipatie Drechterland 2018 (PDF, 106.05 KB)

Subsidies voor lokale culturele evenementen

U kunt subsidieaanvragen voor lokale culturele evenementen waarbij sprake is van een of meer componenten op het gebied van

 • muziek
 • toneel en theater
 • beeldende kunst, film en video, audiovisueel
 • toegepaste kunst en vormgeving,  (wereld-)literatuur, et cetera

voor inwoners van de gemeente Drechterland

Bij aanvragen hebben we nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting en activiteitenplan
 • schatting van het aantal deelnemers
 • omschrijving van de activiteit(en)
pdf Subsidieregeling bijzondere activiteiten en eenmalige subsidies (PDF, 61.26 KB)

Aanvragen

Aanvragen moeten 8 weken voordat de activiteit plaats vindt zijn ingediend bij:

Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG Hoogkarspel

Vervolgstappen

Nadat  de aanvraag is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Wanneer iets niet duidelijk is of niet compleet wordt er contact met u opgenomen.

Daarna wordt de aanvraag beoordeeld en beslist het college van burgmeester en wethouders of u subsidie krijgt en hoe hoog het bedrag is

Over het besluit ontvangt u een beschikking

 

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Drechterland (PDF, 1.11 MB)

Neem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.

Contact en openingstijden