Subsidies voor activiteiten

Subsidies voor activiteiten (waarderings- en budgetsubsidie)
Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U vraagt subsidie 2020 aan vóór 1 oktober 2019 als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • sport
 • cultuur
 • educatie
 • maatschappelijk welzijn

In de Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2020 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

pdf Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2020 (PDF, 393.39 KB)Bestand voorlezen

Bij aanvragen voor 2020 hebben wij nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting 2020 en financieel jaarverslag 2018 (jaarrekening)
 • activiteitenplan 2020
 • ledenlijst per 1 januari 2019 onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie 2020 (PDF, 196.46 KB)Bestand voorlezen
Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2020’ naar:
Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

Eenmalige subsidie

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U kunt eenmalige subsidie aanvragen als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • bijzondere activiteiten
 • bijzondere prestaties

Eenmalige subsidieaanvraag

 • gebruik hiervoor het aanvraagformulier eenmalige subsidie jaar 2020
 • in de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2018 staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren
 • afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen
pdf Aanvraagformulier incidentele subsidie 2020 (PDF, 208.02 KB)Bestand voorlezen

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag subsidie 2019’ naar:

Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Drechterland (PDF, 1.11 MB)Bestand voorlezen

Neem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.