Subsidies voor activiteiten 2019 - 2022

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U kunt subsidie aanvragen als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • sport
 • kunst en cultuur
 • jeugd en jongeren
 • ouderenwerk
 • vormings- en ontwikkelingswerk
 • educatie
 • maatschappelijke dienstverlening

Met ingang van 2019 worden de waarderingssubsidies voor vier jaar vastgesteld. Dit betekent dat u voortaan nog maar één keer per vier jaar uw aanvraag hoeft in te dienen. De datum waarvoor de subsidieaanvraag moet zijn ingediend is ook veranderd, die is nu 1 oktober 2018.

Bij de aanvraag hebben wij nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting 2019 en financieel jaarverslag 2017 (jaarrekening)
 • activiteitenplan 2019
 • ledenlijst per 1 januari 2018 onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
 • ingevuld aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie 2019 -2022 (PDF, 193.56 KB)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2019 - 2022’ naar:

Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

De ingevulde formulieren moeten vóór 1 oktober 2018  bij de gemeente binnen zijn.

Als u subsidie krijgt, ontvangt u vóór 31 december 2018 de beschikking 2019 - 2022.
 

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Drechterland (PDF, 1.11 MB)

Neem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.

Eenmalige subsidieaanvraag

Naast structurele subsidies kunt u ook eenmalige subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand aanvraagformulier.

pdf Aanvraagformulier eenmalige subsidie 2019 (PDF, 196.89 KB)

In de Algemene Subsidieverordening Drechterland staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen.