Toerisme en recreatie

'Water ontmoet DrechterLAND' heet het beleidsplan Toerisme en Recreatie dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Het doel van het beleidsplan is om meer toeristen en recreanten naar Drechterland te trekken.

Water ontmoet DrechterLAND

Op 26 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een beleidsplan voor toerisme en recreatie vastgesteld. Het plan heeft de titel 'Water ontmoet DrechterLAND'. Het hoofddoel van het beleidsplan is om meer toeristen en recreanten naar Drechterland te trekken. Dit zorgt voor een groei van toeristisch-recreatieve bestedingen en daarmee op termijn voor een groei van werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector en de horeca.

Inhoud plan

'Water ontmoet DrechterLAND', vertelt dat wij in Drechterland een landelijke gemeente zijn met een groot deel Markermeerkust. Dit bepaalt de landschappelijke identiteit van onze gemeente, die wij als grote kracht beschouwen voor toerisme en recreatie. We willen vanuit deze kracht ons toeristisch-recreatieve aanbod verder ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt van het plan is dat alle nieuwe ontwikkelingen in overeenstemming moeten zijn met het landelijke karakter van Drechterland en/of deze identiteit verder moeten versterken. Het toeristisch-recreatieve aanbod moet inwoners en bezoekers het landschap optimaal laten beleven en dit dient een aanvulling te zijn op het aanbod in de omliggende steden. Met het beleidsplan en de uitvoering van de actiepunten wordt ook een lokale invulling gegeven aan de regionale ambitie op het gebied van recreatie en toerisme die we (de 7 Westfriese gemeenten) hebben geformuleerd in het ‘PACT van West-Friesland’.

Samen met ondernemers

Het beleidsplan is opgesteld in samenspraak met de toeristisch-recreatieve ondernemers in onze gemeente. Met het beleidsplan willen we onze toeristisch-recreatieve ondernemers de ruimte geven om activiteiten te ontplooien die meer toeristen naar Drechterland trekken. Daarnaast blijven wij als gemeente ons uiteraard actief inzetten voor voldoende recreatieve voorzieningen voor de eigen inwoners.

pdf Beleidsplan toerisme en recreatie (PDF, 2.09 MB)Bestand voorlezen