Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017

Uitslagen:

    • voorlopig officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2017 staat op www.tweedekamer.nl
    • uitslag van de stemmen in de gemeente Drechterland

De officiële uitslag wordt pas op dinsdag 21 maart 2017 bekendgemaakt in een openbare zitting van de Kiesraad, in het gebouw van de Tweede Kamer.

De burgemeester van de gemeente Drechterland  maakt bekend dat vanaf donderdag 16 maart 2017 tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, de processen-verbaal van de stembureaus N10 en het proces-verbaal N11, ter inzage liggen bij de afdeling Burgerzaken.

Van de ter inzage gelegde documenten mogen geen foto’s en/of kopieën worden gemaakt.