Urgentiebewijs woningzoekende

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland
 • u woont minimaal 1 jaar in Westfriesland
 • uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019)
 • uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Urgentiebewijs aanvragen

Kosten

De aanvraag kost € 52,96 (prijspeil 2019).

Hoe werkt het?

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

Als u urgentie krijgt dan wordt er 5 jaar bij uw inschrijftijd opgeteld. Uw uiteindelijke inschrijftijd wordt nooit meer dan 6 jaar. Deze verhoging geldt voor 4 maanden. In deze 4 maanden bent u verplicht om elke 2 weken op passende woningen te reageren. Na deze 4 maanden heeft de woningcorporatie de plicht om een woning toe te wijzen.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer 0229-252200 of per email wonen@hoorn.nl