Venhuizen-Hem

Vanuit het project Vitale dorpen zijn er voor Venhuizen  en Hem veel allianties tot stand gekomen. Zo is  er bij de Bosmanstaete een prachtige tuin gerealiseerd en is er naar de maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid in het dorp gekeken. Sommige projecten vragen meer tijd. Zoals het uitwerken van een visie op het centrum van Venhuizen vraagt veel voorbereiding om tot een mooi resultaat te komen. Wat is er de afgelopen tijd allemaal bereikt?

Huisvesting jongeren en Woningen en alliantie Gerust oud worden
Deze 2 allianties zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie op het centrum van Venhuizen. De plannen worden verder uitgewerkt. De allianties denken mee over de mogelijkheden op het gebied van woningbouw in de kernen.


Wandel-fietspad Hem-Wijdenes
De alliantie onderzoekt of het mogelijk is om een wandel- en fietspad naar Wijdenes aan te leggen. De haalbaarheid en financiering van het nieuwe pad worden in een totaalplan over recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. Dit plan wordt naar verwachting begin 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Sociaal netwerk in het dorp 
Om de sociale verbindingen in de dorpen te verbeteren zijn er 4 allianties gesloten namelijk:

  • Alliantie De vraagbaak Venhuizen-Hem
  • Alliantie Verbinding zoeken Venhuizen-Hem
  • Alliantie Buurtapp Venhuizen-Hem
  • Alliantie Bekendheid vraag en aanbod Bosmanstaete Venhuizen

De uitvoering van deze allianties is samengevoegd en wordt binnen het reguliere werk van Wilgaerden opgepakt.

Centrumplan Venhuizen
We hebben een visie gemaakt voor de ontwikkeling van het totale centrumgebied van Venhuizen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en de grond daaromheen en het Skitteljacht.
Op dit moment wordt het gemeentehuis tijdelijk verhuurd aan particulieren.
In het gedeelte achter de stolp zijn 4 woongedeeltes gecreëerd waar maximaal 6 huurders kunnen wonen. Dit is een tijdelijke invulling. Doordat het pand in gebruik blijft, wordt achteruitgang voorkomen.

Meer informatie over de ontwikkeling leest u op: Centrumplan-Venhuizen

Wat is er afgerond?

Verkeersveiligheid kruisingen
De alliantie heeft aantal verkeersveiligheidsmaatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen worden binnen het reguliere onderhoud van de wegen meegenomen. De alliantie is nu afgerond.

Tuinproject Bosmanstaete Venhuizen
De alliantie had als doel om een gezamenlijke tuin te realiseren en te onderhouden. De uitwerking hiervan is boven verwachting. Bij de Bosmanstaete is er een prachtige tuin en een kinderboerderij gerealiseerd, die eerder dit jaar zijn geopend. De alliantie is nu afgerond.

Dorpsplan en allianties

Dorpsplannen

  • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
  • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
  • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig is

 

pdf Dorpsplan Venhuizen en Hem (PDF, 1.8 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties Venhuizen-Hem (PDF, 349.56 KB)Bestand voorlezen