Vergunning of melding bedrijfsmatige activiteit (milieu)

  • altijd melden bij aanpassen van bedrijfsprocessen en activiteiten
  • bij uitbreiding van uw bedrijf
  • milieuaspecten en brandveiligheid zijn daarbij belangrijk
  • gemeente bepaalt of melding voldoende is of dat er een aanvraag omgevingsvergunning nodig is

Via de website Activiteitenbesluit Internet ModuleĀ (AIM) kunnen bedrijven nagaan of een melding moet worden gedaan en/of een vergunning moet worden aangevraagd.

Ga naar aimonline.nl