Verkeer Dr. Wijtemalaan

7 oktober 2019

De werkzaamheden aan de Dr. Wijtemalaan duren helaas langer dan verwacht.

Deze week worden de trottoirranden en de nieuwe rioolputten voor de woningen met huisnummer 2 tot en met 31 aangelegd. Daarna gaat de aannemer verder met het bestraten van het trottoir. Rond 11 oktober zijn deze werkzaamheden klaar. Ook de bomen worden deze week gekapt.

Tijdelijk open vanaf vrijdag 11 oktober
Vanaf vrijdag 11 oktober 17.00 uur wordt de Dr. Wijtemalaan tijdelijk open gesteld voor al het verkeer en rijdt het verkeer op de asfalttussenlaag.

De deklaag (inclusief belijning) wordt op donderdag 17 oktober en vrijdag 18 oktober aangebracht. Op deze dagen is de Dr. Wijtemalaan tussen 06.30 uur en 17.00 uur afgesloten, waarna vanaf vrijdag 18 oktober 17.00 uur de Dr. Wijtemalaan definitief open gesteld wordt voor al het verkeer.

Rond 21 oktober voert de aannemer langs de hele weg de laatste werkzaamheden uit. Dan is het wandelpad vanaf het Wijzenddijkje tot aan huisnummer 31 ook klaar. De weg gaat weer open op donderdag 24 oktober.

Overlast
Door onvoorziene omstandigheden in de ondergrond van de weg en een te krappe planning duren de werkzaamheden langer. De aannemer heeft zijn best gedaan de achterstand in te lopen maar dat is niet gelukt. Wij beseffen dat het uitlopen van de werkzaamheden voor veel overlast zorgt. Onze excuses daarvoor.