Verkiezingen Europees Parlement

25 februari 2019

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie
Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

De voorwaarden zijn:

  • op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) zal eind februari aan u worden toegestuurd.

Heeft u geen formulier ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden kunt het formulier alsnog toegestuurd krijgen. Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling zijn ontvangen.

Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing. De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Meer informatie
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling dienstverlening van de gemeente tel. 0228 352 352.