Vervanging brug Koolmees-Pimpelmees

6 november 2018

Update werkzaamheden
De planning voor het plaatsen van de fiets-/voetgangersbrug loopt iets uit. De voorbereidende werkzaamheden starten 20 november, de nieuwe brug wordt naar verwachting op vrijdag 23 november geplaatst. Daarna wordt het straatwerk aangepakt. De verwachting is dat de brug eind november wordt geopend.

In Reigersborg zijn we druk bezig met woonrijp maken van een deel deze wijk. Dat betekent dat we onder andere de definitieve voorzieningen zoals bestrating, bruggen en groen gaan aanleggen. Deze en volgende week wordt de tijdelijke brug tussen de Koolmees en de Pimpelmees weggehaald. De brug verplaatsen we naar het andere eind van de Pimpelmees als verbinding naar de Winterkoning. Deze werkzaamheden duren tot en met 18 november.

De brug tussen de Pimpelmees en de Winterkoning is definitief en wordt niet meer verwijderd.

Fiets- voetgangersbrug
Voor de brug Koolmees-Pimpelmees komt een fiets-/voetgangersbrug terug. Autoverkeer tussen de Koolmees en de Pimpelmees is vanaf nu niet meer mogelijk.

Bestrating en groen
Na het verplaatsen van de brug komt er nieuwe bestrating in de Pimpelmees en bij het voetpad aan de Winterkoning.

Groen
Als de brug en de bestrating klaar zijn beginnen we met het aanleggen van de beplanting. Afhankelijk van het weer gebeurt dit in de periode november 2018 tot april 2019.