Volmacht geven

U kunt zelf niet stemmen op 23 mei 2019.

Verleen dan volmacht aan iemand om namens u uw stem uit te brengen. Dit kan op 2 manieren:

  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • woont in dezelfde gemeente (bij onderhandse volmacht)
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht verlenen

Vul allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Kunt u toch zelf stemmen, laat dan de onderhandse volmacht weer intrekken.

Schriftelijke volmacht aanvragen

  • gebruik hiervoor onderstaand formulier, deze moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente
  • dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u vóór het ontvangen van de stempas met vakantie gaat
  • de gemeente maakt de volmacht voor u in orde en stuurt deze aan de persoon aan wie u de volmacht heeft verleend
  • u kunt een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht niet meer intrekken

Let op: Voor een schriftelijke volmacht is het niet nodig dat de persoon in dezelfde gemeente woont.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te worden getoond.

pdf Aanvraagformulier volmacht verkiezingen Europees Parlement (PDF, 28.42 KB)