Voortgang allianties Vitale dorpen Hoogkarspel

18 december 2018

In Hoogkarspel zijn betrokken inwoners aan de slag gegaan met de allianties. Het voorkomen van eenzaamheid, meer activiteiten bij Het Streekpunt en de verkeersveiligheid zijn aan bod gekomen. Er is een prachtige maquette van het dorpspark gemaakt en volgend jaar bestaat Hoogkarspel 700 jaar, wordt dan het geheim van de watertoren onthuld?

Alliantie Duurzaamheid
De alliantie heeft een doorstart gemaakt en onderzoekt wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Een verdere uitwerking volgt binnenkort samen met de gemeente. Hier wordt breder naar gekeken, dus niet alleen naar de mogelijkheden in Hoogkarspel.

Alliantie Verkeersveiligheid
Door de alliantie zijn een aantal maatregelen opgepakt in het centrum van het dorp. Zo heeft de inrichting van het plein de aandacht gehad. Nadat de gewenste maatregelen waren uitgevoerd is de alliantie afgerond.

Alliantie gebruiksvriendelijk dorpspark
De alliantie draagt bij aan het Stedenbouwkundig Plan voor het plangebied Reigersborg Zuid V. Alle ideeën en suggesties die ze voor het dorpspark hebben,  zijn vertaald in een prachtige maquette. Deze maquette heeft de alliantie op 4 december aan de gemeente overhandigd. De maquette dient als inspiratie en als voorbeeld hoe de groenstrook eruit kan komen te zien.

De alliantie is daarnaast betrokken bij het realiseren van een groene wandelroute om en door Hoogkarspel. Als eerste stap wordt er gekeken naar de bebording van deze route. Andere ideeën worden meegenomen in een totaal plan op recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland. Dit plan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Alliantie Vaarroutes
De alliantie heeft een aantal suggesties gedaan om de doorvaarbaarheid van het dorp te bevorderen. Deze worden verder op haalbaarheid onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan voor op het gebied van recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. Het totaalplan wordt naar verwachting begin 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Alliantie Het geheim van de watertoren
De alliantie is in gesprek met de eigenaar van de watertoren over de mogelijkheid om deze te versieren in het kader van Hoogkarspel 700 jaar.

Alliantie Betrekken ouderen en eenzamen
In samenwerking met verschillende zorginstellingen en voorzieningen binnen Hoogkarspel probeert de alliantie een gezamenlijk netwerk te vormen. Zij willen daarnaast op huisbezoek bij 75+ inwoners in het kader van eenzaamheidspreventie.

Alliantie Het Streekpunt
Doel van deze alliantie is de activiteiten in het Streekpunt uitbreiden. Doordat de alliantie is opgenomen in het bestuur van het Streekpunt, wordt hier aandacht aan gegeven. Daarmee is de alliantie afgerond.

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Hier leest u ook de resultaten en voortgang van de allianties in de andere Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de algemene brochure nog eens bekijken. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.