Voortgang allianties Vitale dorpen Oosterblokker

5 december 2018

Inwoners uit Oosterblokker zijn achter de schermen druk bezig met het uitwerken van de plannen die zijn voortgekomen uit het project Vitale Dorpen. De uitwerking hiervan vraagt soms iets meer tijd dan vooraf verwacht. Toch zijn er ontwikkelingen waarover wij u willen informeren.

Alliantie Starterswoningen en aanpassingen
Onder de inwoners is een enquête verspreid om de woningbehoefte in het dorp in beeld te brengen. Er zijn bijna 100 reacties ontvangen. De alliantie heeft de resultaten overzichtelijk in een rapport in beeld gebracht. Op korte termijn wordt gekeken wat de uitkomsten betekenen en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 

Alliantie Verkeersonveilige situaties
De alliantie heeft samen met de gemeente maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in het dorp te bevorderen. Een aantal verzoeken voor maatregelen worden nog onderzocht.

Alliantie Drachterveld als recreatiegebied
Het Drachterveld is in het voorjaar gebruiksvriendelijker gemaakt, door het opknappen van het schelpenpad. Het realiseren van een boothelling is nog niet gelukt. Afstemming met gemeente Hoorn is hiervoor noodzakelijk. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen.

Alliantie Cultureel Centrum Pancratius
De alliantie wil meer verbinding in het dorp creëren en een betere bekendheid voor het programma in het centrum. Een voorstel rond de plaatsing van een led-scherm is in voorbereiding.

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Hier leest u ook de resultaten en voortgang van de allianties in de andere Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de algemene brochure nog eens bekijken. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.