Vrijwilligers gezocht voor buurtbemiddelingsproject in gemeente Drechterland

8 juli 2019

Stichting Netwerk is in mei 2019 gestart met een buurtbemiddelingsproject in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). Er zijn momenteel vijf bemiddelaars getraind en inzetbaar. Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die ingezet wordt bij lichte vormen van woonoverlast.

Hoe werkt het?
Vrijwillige bemiddelaars worden in koppels ingezet bij buren die overlast van elkaar ervaren en het onderling contact willen herstellen. De bemiddelaars helpen de buren bij het zoeken naar gezamenlijke belangen en bij het maken van afspraken. Doel is om er voor te zorgen dat de overlast niet escaleert en de onderlinge communicatie wordt hersteld.  

Inspirerend en leerzaam
De bemiddelaars die al enige jaren in Hoorn actief zijn vinden hun werk inspirerend, boeiend en zeer leerzaam. Bemiddelaar Bianca zegt: ‘Het is leuk om mensen die niet meer met elkaar praatten, uiteindelijk in één auto naar huis te zien gaan. Daar doe je het tenslotte voor. ’

Vrijwillige buurtbemiddelaars gezocht
Voor Buurtbemiddeling in de SED gemeenten is Stichting Netwerk op zoek naar vrijwilligers die na het volgen van een basistraining ingezet kunnen worden als Buurtbemiddelaar. Er zijn geen speciale opleidingseisen. Mensen die belangstelling hebben beschikken over goede sociale vaardigheden, luisteren onbevooroordeeld naar anderen en kunnen onpartijdig in een conflict blijven. De tijdsinvestering voor dit project is wisselend maar altijd in overleg met de bemiddelaars.

Basistraining
Nieuwe bemiddelaars krijgen een basistraining van 6 dagdelen. De dagdelen zijn op:

  • Donderdag 5 september en vrijdag 6 september van 9:00 tot 17:00 uur.
  • Vrijdag 8 november van 13:30-21:30 uur.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met een van de coördinatoren van Buurtbemiddeling SED via Stichting Netwerk, centraal bureau 0229- 212587. Of via e-mail: buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl

Over Stichting Netwerk
Stichting Netwerk is dé organisatie voor peuter- en welzijnswerk in Hoorn.
De stichting verbindt mensen, versterkt eigen kracht en voorkomt dat kleine problemen groot worden.

Kijk voor meer informatie op www.netwerkhoorn.nl