Welstand

Uw aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Drechterland. Deze eisen gaan over:

 • het bouwwerk ten opzichte van de kenmerken van de bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering,  materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk

Digitale adviesaanvraag welstand

U kunt dit aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD, vanuit E- herkenning of door uw gegevens zelf in te vullen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw adviesaanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de volgende documenten alvast klaar te zetten:

 • een bouwtekening, op schaal, voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen en kleuren. Een bouwtekening bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (schaal 1:1000)
  • principedetails.
 • foto’s van de bestaande situatie

Verder dient u aan te geven wat de bouwkosten van het werk zijn (exclusief omzetbelasting). Als u nog geen offerte heeft kunt u volstaan met een schatting van de bouwkosten.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk in zelf wordt uitgevoerd wordt onder de bouwkosten verstaan, het bedrag dat een aannemer in rekening zou brengen voor het uitvoeren van het werk.

Digitale adviesaanvraag welstand

Meer weten

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag op de even weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de welstandscommissie met bijbehorende dossiers kunt u op de dag voor de vergadering inzien.

Afspraak maken: bel (0228) 352 352

 

Ambtelijke welstandstoets

pdf beleid ambtelijke welstandstoets (PDF, 275.07 KB)Bestand voorlezen

In artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht, vindt u meer informatie wanneer u geen welstandsadvies moet aanvragen. De kleine bouwplannen worden genoemd in hoofdstuk 5.8 en 6 van de welstandsnota Drechterland, worden ambtelijk aan welstand getoetst. In de beleidsregels wordt exact aangegeven wanneer bouwplannen  worden afgehandeld.

Aanvragen

Aanleveren bouwplannen voor de welstandcommissie.

Alleen bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan of waarvoor door het college van Burgemeester en Wethouders de bereidheid is uitgesproken een ontheffingsprocedure te voeren, worden voorgelegd aan de welstandscommissie

Voor een goede beoordeling door de welstandscommissie is nodig:

 • bouwtekening in tweevoud
 • foto’s van de bestaande situatie in enkelvoud
 • ingevuld welstandsformulier in tweevoud
 • een bouwtekening, op schaal en voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen, bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (1:1000) - Principedetails
 • bouwplannen kunnen tot uiterlijk 12.30 uur de dinsdag voorafgaand aan de welstandsvergadering bij de afdeling Ruimte worden aangeleverd.

Om het bouwplan tijdens de welstandsvergadering toe te lichten, maakt u eerst een afspraak. Bel met de afdeling Ruimte via telefoonnummer (0228) 352 352.