Welstand

Uw aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Drechterland. Deze eisen gaan over:

 • het bouwwerk ten opzichte van de kenmerken van de bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering,  materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk

 

Meer weten

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag op de even weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de welstandscommissie met bijbehorende dossiers kunt u op de dag voor de vergadering inzien.

Afspraak maken: bel (0228) 352 352

 

Ambtelijke welstandstoets

pdf beleid ambtelijke welstandstoets (PDF, 275.07 KB)Bestand voorlezen

In artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht, vindt u meer informatie wanneer u geen welstandsadvies moet aanvragen. De kleine bouwplannen worden genoemd in hoofdstuk 5.8 en 6 van de welstandsnota Drechterland, worden ambtelijk aan welstand getoetst. In de beleidsregels wordt exact aangegeven wanneer bouwplannen  worden afgehandeld.

Aanvragen

Aanleveren bouwplannen voor de welstandcommissie.

Alleen bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan of waarvoor door het college van Burgemeester en Wethouders de bereidheid is uitgesproken een ontheffingsprocedure te voeren, worden voorgelegd aan de welstandscommissie

Voor een goede beoordeling door de welstandscommissie is nodig:

 • bouwtekening in tweevoud
 • foto’s van de bestaande situatie in enkelvoud
 • ingevuld welstandsformulier in tweevoud
 • een bouwtekening, op schaal en voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen, bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (1:1000) - Principedetails
 • bouwplannen kunnen tot uiterlijk 12.30 uur de dinsdag voorafgaand aan de welstandsvergadering bij de afdeling Ruimte worden aangeleverd.

Om het bouwplan tijdens de welstandsvergadering toe te lichten, maakt u eerst een afspraak. Bel met de afdeling Ruimte via telefoonnummer (0228) 352 352.