Westwoud

Inwoners uit Westwoud hebben een aantal successen behaald met hun initiatieven om wonen en leven in hun dorp zo prettig mogelijk te maken. Misschien is een Vitale dorpen-actie u ook opgevallen, zoals bijvoorbeeld de wandeling met nieuwe inwoners. Er gebeurt genoeg, maar dit is lang niet altijd zichtbaar voor iedereen. Sommige allianties vragen meer tijd en voorbereiding, maar achter de schermen wordt hard gewerkt.

Wat is er bereikt in Westwoud?

Website Westwoud
Op de in april gelanceerde website van Westwoud kunnen verenigingen  hun agenda met elkaar en inwoners delen. U kunt eenvoudig uw eigen evenement in Westwoud toevoegen aan deze kalender. Op dit moment werkt de alliantie aan een koppeling met social media. Kijk voor meer informatie op www.westwoud.info.

Gastvrijdorp Westwoud
De alliantiegroep Gastvrij Westwoud heeft in september de eerste rondleiding door Westwoud gegeven voor nieuwe inwoners. Tien nieuwe inwoners hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om kennis te maken in de Schalm en daarna een informatieve wandeling door Westwoud te maken. Een geslaagde ochtend. In maart 2019 staat een nieuwe kennismaking op de planning.


Multifunctionele accommodatie (MFA)
Juni 2019 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de visie op een MFA in Westwoud verder uit te werken tot concrete plannen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen, waaronder het schoolbestuur en de woningstichting, die aan zouden kunnen sluiten (bijvoorbeeld  kinderopvang). De alliantie MFA was hierbij betrokken.

Er is een externe projectleider aangesteld die samen met een projectgroep een concreet plan uitwerkt dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers en de betrokken partijen. Het plan wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens het verdere proces om te komen tot een multifunctionele accommodatie heeft de alliantie vooral een klankbordfunctie.

In april 2020 is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Daarna volgt het aanbestedingstraject.

Starterswoningen
De alliantie starterswoningen heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantal appartementen in het voormalige gebouw van Konst & van Polen. De alliantie heeft zich nu verbonden met de alliantie MFA Westwoud en denkt mee op het onderwerp woningbouw.

Omni(sport)vereniging
De alliantie heeft gesprekken met betrokken verenigingen gevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt er gekeken naar de haalbaarheid van plannen. Zij gaan binnenkort weer met elkaar in overleg.

Verkeersveiligheid
De alliantie heeft een grote bijdrage gehad aan de realisatie van het Cor Schipper wandelpad langs het spoor. Langs dit mooie pad is in het voorjaar ook een bankje geplaatst. Er zijn nog een aantal verkeerskundige ontwikkelingen waarbij de alliantie betrokken is. Samen met de gemeente wordt gekeken welke maatregelen binnen het reguliere onderhoud van de wegen meegenomen kan worden.

In de Vitale dorpen-brochure leest u meer over de plannen.

Dorpsplannen

  • het dorpsplan is de uitwerking van de allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten
  • allianties zijn afspraken van inwoners om met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan
  • gemeente ondersteunt de uitvoering van de allianties en helpt als dat nodig
pdf Dorpsplan Westwoud (PDF, 2.58 MB)Bestand voorlezen pdf Allianties Westwoud (PDF, 276.01 KB)Bestand voorlezen