Wijtemalaan

We werken aan een plan om de Dr. Wijtemalaan in Westwoud opnieuw in te richten.  Hier vindt u de meest actuele informatie over dit plan.

Uit onderzoek blijkt dat de weg toe is aan groot onderhoud. Bij het vernieuwen van de weg betrekken we de Vitale dorpen-alliantie Verkeersveiligheid Westwoud en de bewoners. Het vernieuwen gebeurt in 2 fasen.

Fase 1 is klaar. In september 2018 is het deel van de Dr. Wijtemalaan vanaf de spoorwegovergang tot de bocht met de Binnenwijzend aangepast. Er is een nieuwe wegfundering gemaakt met nieuw asfalt. Fase 2 start na de zomervakantie 2019.

Inloopavond 17 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 was er een inloopavond over de planning en uitvoering van de werkzaamheden voor fase 2.

Tekening fase 2

De definitieve tekening voor fase 2 vindt u hieronder.

pdf 2019 Tekening vernieuwen Dr. Wijtemalaan Westwoud in kleur (PDF, 1.08 MB)

Uitkomsten informatieavond 17 mei 2018

De alliantie en de bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeersdrukte, te hard rijden en de inrichting van de Dr. Wijtemalaan. Op 17 mei 2018 vond een informatieavond plaats. In het ontwerp voor fase 2 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt. Dit aangepaste ontwerp hebben we besproken met de verkeersalliantie Westwoud. Zij kunnen zich vinden in dit ontwerp. Hieronder treft u het voorlopige ontwerp van fase 2.

pdf Voorlopige ontwerp van fase 2: Herinrichting Dr. Wijtemalaan Westwoud (PDF, 762.59 KB)

Extra aanpassingen

Om naast het voorlopige ontwerp ook een aantal aanpassingen door te voeren in de wegfundering is extra geld nodig. De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 het geld beschikbaar gesteld.