Wijtemalaan

We werken aan een plan om de Dr. Wijtemalaan in Westwoud opnieuw in te richten.  Hier vindt u de meest actuele informatie over dit plan.

Plan

Uit onderzoek blijkt dat de weg toe is aan groot onderhoud. Bij het vernieuwen van de weg betrekken we de Vitale dorpen-alliantie Verkeersveiligheid Westwoud en de bewoners. Het vernieuwen gebeurt in 2 fasen.

Fase 1 is nu klaar: in september 2018 is het deel van de Dr. Wijtemalaan vanaf de spoorwegovergang tot de bocht met de Binnenwijzend aangepast. Er is een nieuwe wegfundering gemaakt met nieuw asfalt. Voor de 2e fase ligt er nu een voorlopig plan.

Uitkomsten informatieavond

De alliantie en de bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeersdrukte, te hard rijden en de inrichting van de Dr. Wijtemalaan. Op 17 mei 2018 vond een informatieavond plaats. In het ontwerp voor fase 2 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt. Dit aangepaste ontwerp hebben we besproken met de verkeersalliantie Westwoud. Zij kunnen zich vinden in dit ontwerp. Hieronder treft u het voorlopige ontwerp van fase 2.

pdf Voorlopige ontwerp van fase 2: Herinrichting Dr. Wijtemalaan Westwoud (PDF, 762.59 KB)

Extra aanpassingen

Om naast het voorlopige ontwerp ook een aantal aanpassingen door te voeren in de wegfundering is extra geld nodig. Hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Als het besluit van de raad bekend is, volgt een 2e inloopavond. Wij verwachten dat deze avond in het tweede kwartaal van 2019 zal plaatsvinden.

Relevante documenten