Wijtemalaan

De Dr. Wijtemalaan in Westwoud hebben we opnieuw ingericht.  Hier vindt u informatie over de nieuwe inrichting.

Bij het vernieuwen van de weg betrekken we de Vitale dorpen-alliantie Verkeersveiligheid Westwoud en de bewoners. Het vernieuwen gebeurde in 2 fasen. In oktober 2019 zijn de werkzaamheden afgerond.

Nieuwe bomen

Uit onderzoek bleek dat de bomen aan de oostkant van de Dr. Wijtemalaan last hebben van Essentaksterfte. Een boomziekte waarbij de takken afsterven. De kans is groot dat de bomen doodgaan na het maken van het nieuwe voetpad. Daarom hebben we 51 bomen gekapt.

Bomenplan

Langs de Dr. Wijtemalaan planten we nieuwe bomen. Hiervoor hebben we een bomenplan gemaakt. Er komen 30 bomen verdeeld in drie soorten: berk, els en iep. De afstand tussen de nieuwe bomen is 15 meter. Omdat deze afstand groter is dan bij de oude bomen komen er minder bomen terug.

pdf 2019 Bomenplan Dr Wijtemalaan Westwoud (PDF, 2.81 MB)Bestand voorlezen

Reageren op bomenplan

Wilt u reageren op het bomenplan? Stuur ons dan voor 15 november 2019 een e-mail met als onderwerp 'bomen Westwoud t.a.v. D. Dalmulder'. Uw reacties betrekken we bij het definitieve bomenplan. We verwachten dat we nog voor het eind van 2019 de bomen kunnen planten.

Uitkomsten informatieavond 17 mei 2018

De alliantie en de bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeersdrukte, te hard rijden en de inrichting van de Dr. Wijtemalaan. Op 17 mei 2018 vond een informatieavond plaats. In het ontwerp voor fase 2 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt. Dit aangepaste ontwerp hebben we besproken met de verkeers alliantie Westwoud. Zij konden zich vinden in dit ontwerp. Om het aangepaste ontwerp uit te voeren was extra geld nodig. De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 het geld beschikbaar gesteld.

Subsidie

Voor het vernieuwen van de Dr. Wijtemalaan ontvingen we subsidie van Provincie Noord-Holland. Deze subsidie is voor het nieuwe voetpad naast de weg en de bredere fietsstrook.

Logo Provincie Noord-Holland