Wijziging subsidieregeling verwijderen asbestdaken

8 augustus 2017

Op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden bepaalde voorwaarden voor  aanspraak op subsidie. Een van de voorwaarden was dat de omvang van het asbestdak groter moet zijn dan 35m2. Dit omdat  in sommige gevallen voor een verwijdering van 35m2 of minder geen professioneel, gecertificeerd, asbestverwijderingbedrijf verplicht is.

Praktische bezwaren
De voorwaarde liep in de praktijk tegen bezwaren aan. Er zijn namelijk situaties waarin ook kleine hoeveelheden asbestdak door een professioneel gecertificeerd bedrijf moeten worden verwijderd. Deze gevallen komen nu niet voor subsidie in aanmerking.

Collectieve saneringen
Daarnaast staat de voorwaarde ook in de weg bij collectieve saneringen van (kleine) asbestdaken op meerdere adressen tegelijk. (bijvoorbeeld als een hele straat of wijk wordt gesaneerd). Al die individuele objecten kunnen 35 m2 of minder asbestdak bevatten,  maar gezamenlijk gaat het om substantiële hoeveelheden.

Vervallen voorwaarde
De voorwaarde dat  het asbestdak per adres meer dan 35 m2 moet zijn om in aanmerking te komen voor subsidie komt  te vervallen. (art. 7 lid 1 onder b van de subsidieregeling). Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid vierkante meters asbestdak, in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd gelden.

Meer informatie leest u op www.rvo.nl.