Terug naar het overzicht

Aanhouding op verdenking van ontucht

De politie heeft ons geïnformeerd over een aanhouding wegens ontuchtige handelingen bij twee minderjarige meisjes uit onze gemeente. Er is inmiddels een persbericht namens de politie uitgegaan. Het volledige bericht leest u op de website van de politie.

Uiteraard roept dit veel emoties op in de gemeenschap. In nauw contact met politie en OM kijken wij naar wat nodig is richting de betrokken families en hun omgeving. Burgemeester Pieter Dijkman: “Ik ben ontzettend geschrokken van het bericht dat er een verdachte is aangehouden wegens ontuchtige handelingen in het bijzijn van twee minderjarige meisje uit onze gemeente. Dit kan en mag absoluut nooit gebeuren bij kinderen. De impact op de betrokken kinderen, hun ouders en familie is enorm groot. En het is begrijpelijk dat in onze dorpskernen, die bestaan uit hechte gemeenschappen, dit bericht ook als een bom is ingeslagen en veel emoties oproept. In het belang van de kinderen, hun families en de gemeenschap is het wel belangrijk dat we de rust bewaren en hen de ruimte geven om deze klap te verwerken.

Ik vind het belangrijk dat inwoners die zich zorgen maken, weten waar ze terecht kunnen. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Verder wachten wij het politieonderzoek af.”