Actueel

De Geldkrant: 10 tips om geld en energie te besparen

Veel inwoners hebben of krijgen financiële moeilijkheden. Ook mensen die eerder weinig moeite hadden om rond te komen. Dit heeft meerdere redenen. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere kosten voor energieverbruik en boodschappen. Mensen kunnen hulp zoeken bij familie, kennissen of de gemeente als ze in geldproblemen komen of als ze…

30 januari vanaf 14:30 uur bereikbaar

Op 30 januari 2023 zijn de drie gemeentehuizen tot 14.30 uur dicht en zijn we tijdelijk niet bereikbaar in verband met een personeelsactiviteit. 

Verduurzaming het Streekbad en voetbalvereniging Spirit

emeente Drechterland heeft laten onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn van energiebesparende maatregelen voor zwembad Het Streekbad en voetbalvereniging Spirit.

Storing openbare verlichting Hoogkarspel

Op dit moment ondervinden wij een openbare verlichting storing op Kleine Immert, De Ploeg en De Weel.

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart is in Nederland de verkiezing voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Geld voor behouden fundament historische Overhaal in Hem

Naar aanleiding van woningbouw aan de Koggeweg in Hem is er in samenwerking met ontwikkelaar USP Vastgoed en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nagedacht over hoe het fundament van de historische Overhaal behouden kon blijven. Vervolgens is een plan gemaakt, waarvoor het college van B&W een financiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld.…

Inloopavond MFA Schellinkhout

Op donderdag 2 februari is er een inloopavond over de ontwikkeling van de MFA Schellinkhout.

Doe mee met uw bedrijf aan de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

Geef uw bedrijf een plek in de spotlight tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen van 20 tot en met 25 maart 2023!

Nieuwe editie ondernemersnieuwsbrief

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland brengen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit voor ondernemers. In deze nieuwsbrief leest u alles over wat voor u als ondernemer van belang kan zijn. De tweede editie leest u hier:

Klussen gezocht voor NLdoet 

Heeft jouw maatschappelijke organisatie nog klussen liggen? Meld je klus dan aan bij Vrijwilligerspunt via mas@vrijwilligerspunt.com!  

Uitslag kerstboominzamelactie

Heel veel kinderen hebben vorige week hun best gedaan kerstbomen te verzamelen. Voor elke kerstboom ontvingen de kinderen € 0,50 en een lootje. De grootste kerstboomverzamelaar was dit jaar de familie Vis uit Schellinkhout met maar liefst 239 ingezamelde bomen. In totaal werden er in Drechterland 1469 bomen opgehaald.

Veilig stoken, zo doe je dat

Er gaat niets boven een knus, knisperend haardvuur. Heerlijk op koude winterdagen. Geen wonder dat veel mensen een open haard of houtkachel in huis hebben. Helaas gaat dat niet altijd goed: jaarlijks ontstaan er meer dan 2.000 schoorsteenbranden. Wil jij dat voorkomen? Met een paar simpele adviezen van de brandweer…

Kerstboom ophaalactie

Heeft u meer dan 30 kerstbomen verzameld en ons daar gisteren over gebeld? Helaas hebben wij te maken met een technisch probleem, waardoor het kan zijn dat uw adres niet meer op onze lijst staat. Als wij vandaag nog niet bij u langs zijn geweest, dan vragen wij om nogmaals contact met ons op te nemen via tel. 0228-352352.

Zingen in de wijk

Even een andere ervaring opdoen, er op uit en andere mensen ontmoeten in een creatieve omgeving? Ga de uitdaging aan en kom zingen in de wijk! Inwoners van Drechterland van 65 jaar en ouder zijn van harte welkom bij deze muzikale activiteit. De eerste bijeenkomst is op 16 januari 2023.…

Online training Sterk starten met je eigen bedrijf

Plannen om een eigen bedrijf te starten en wil je weten waar je allemaal rekening mee moethouden? Neem deel aan de gratis online training Sterk starten met je eigen bedrijf op 16januari en je krijgt antwoord op jouw persoonlijke ondernemersvragen.Laat je informeren en inspireren en meld je direct aan via:https://westfriesland.startersloket.nl/agenda/

Zes robotmaaiers voor voetbalvelden in Drechterland

Burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland willen 160.000 euro investeren in het aanschaffen en installeren van zes robotmaaiers op alle voetbalvelden in Drechterland. Dit stellen zij voor aan de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor was een gezamenlijk verzoek van de voetbalverenigingen  De Valken, Spirit en Woudia. De clubs ASV en WSW sloten…

Ontwikkeling MFA Schellinkhout kan verder door financiële bijdrage school

De gemeente Drechterland kan verder met de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Schellinkhout. Met de bijdrage van stichting openbaar onderwijs Present is er voldoende budget om de MFA te realiseren. In de multifunctionele accommodatie in Schellinkhout komt een nieuw dorpshuis, een binnensportzaal (dorpszaal), een nieuwe plek voor de…

Niet in het riool!

Waarom is goed rioolgebruik belangrijk? Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Je kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De groeiende economie in regio Westfriesland vraagt om extra tijdelijke arbeidskrachten. Deze zijn niet allemaal in onze regio te vinden, dus trekken ondernemers steeds vaker arbeidskrachten aan van buiten de regio. De regio Westfriesland werkt nauw samen met haar partners om deze buitenlandse werknemers te huisvesten. De regio Westfriesland heeft bureau SWECO opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor huisvesting van buitenlandse werknemers.

Reageren op woningbouwplan en verkeersonderzoek Centrum West Venhuizen

Op 12 december gaven op een informatiebijeenkomst een toelichting op het woningbouwplan Centrum West en het verkeersonderzoek in Venhuizen. Tot en met 2 januari 2023 kan iedereen hierop reageren. Bij de ontwikkeling van woningbouwplan Centrum West zijn ook de gevolgen voor het verkeer een belangrijk aandachtspunt. Inwoners stelden hierover op…

IkPas: Gaat u de uitdaging aan?

IkPas is een landelijke campagne met als doel om mensen bewuster om te laten gaan met alcohol. U wordt niet gevraagd om nooit meer alcohol te drinken, maar om uw alcoholgebruik in de maand januari even op pauze te zetten. Tijdens deze ‘Dry January’ wordt u bewuster van de keuze…

Nieuwjaarsreceptie 10 januari

Het gemeentebestuur van Drechterland wenst u een gezond en gelukkig 2023! U bent van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari 2023 van 19.30-21.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkweg 113 Venhuizen.

Andrea van Langen aangesteld als griffier Drechterland

De gemeenteraad van Drechterland bekrachtigde maandagavond het raadsbesluit waarmee Andrea van Langen wordt aangewezen als nieuwe griffier van de raad.

Kerstboom ophaalactie

Op woensdagmiddag 4 januari 2023 vindt de jaarlijkse kerstboom ophaalactie plaats. Op de volgende plaatsen en tijdstippen kunt u uw ingezamelde kerstbomen inleveren:

Gewijzigde openingstijden 21 december

Op 21 december is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar in verband met een personeelsactiviteit.

Vuurwerk afsteken? Lees deze tips

Dit jaar mag het weer: vuurwerk afsteken. Dit is toegestaan op 31 december tussen 18.00 en 02.00 uur. Geniet ervan, maar houd het veilig.

Start veiligheidsonderzoek in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland  

Elke inwoner in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland moet fijn en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is waar de drie gemeenten voor staan. Maar wat vindt u als inwoner van de veiligheid in uw gemeente of buurt?

Klaar voor het strooiseizoen

Volgens de meteorologische kalender is de winter ingegaan. En dat merken we aan de temperatuur. Komend weekend wordt (lichte) vorst voorspelt. Onze strooidienst is er klaar voor.

Persoonsgegevens van inwoners en geheimhouding

Voor de gemeente is uw privacy heel belangrijk. De gemeente gaat altijd voorzichtig om het delen van uw gegevens die in het systeem bekend zijn. De gemeente is volgens de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) verplicht om gegevens te delen met andere overheidsinstanties.

Bijeenkomst over geweld tegen vrouwen 15&16 december

In Drechterland organiseert MEE & de Wering op donderdag 15 en vrijdag16 december bijeenkomsten over geweld tegen vrouwen.

Huldiging na redden twee drenkelingen Markerkmeer

Burgemeester Michiel Pijl reikte op woensdag 7 december vier bronzen penningen met bijbehorende oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redden van Drenkelingen uit aan de vier redders van twee drenkelingen afgelopen juli.

Bomen kappen wegens ziekte of schimmel

Aankomende weken worden er op verschillende locaties in de gemeente bomen geveld.

Ben jij tussen de 17 en 23 jaar en heb je geen baan of opleiding?

Wil jij terug naar school of een leuke baan vinden, maar kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Meld je dan aan voor het project Back on Track van Jongerenloket Westfriesland. In 12 weken word je op weg geholpen bij de keuze voor een opleiding of de zoektocht naar een…

Vertraging instellen elektrische laadpalen in de gemeente

Op dit moment zijn er door leveringsproblemen vertragingen bij het plaatsen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte.

Inwonersbijeenkomst verkeersonderzoek en woningbouwplan Centrum West Venhuizen

Maandag 12 december is er een bewonersavond over het woningbouwplan Centrum West en het uitgevoerde verkeersonderzoek in Venhuizen.

Uitbetaling energietoeslag

Huishoudens met een minimum inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage voor de stijgende energiekosten. De gemeente keert deze toeslag uit. De energietoeslag bedroeg € 800,- maar is verhoogd naar € 1.300,-.

Begroting 2023: het ‘huishoudboekje’ van de gemeente

In de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de financiële gevolgen van het bestaande beleid en de nieuwe plannen doorgerekend. De belangrijkste inkomsten en uitgaven voor 2023 ziet u in de infographic. In de begroting staat ook hoeveel geld het college de volgende jaren verwacht te ontvangen en uit…

Bedrijfsbezoeken Dag van de Ondernemer

Vrijdag 18 november was de Dag van de Ondernemer. Dit is een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Wij zijn trots op onze ondernemers in de gemeente. Wethouder Marcel ten Have heeft een aantal bedrijven bezocht om hen op deze dag in het zonnetje te zetten.

Doe mee aan een natuurklus op de Natuurwerkdag

Kom jij ook naar de jaarlijkse Natuurwerkdag? Op zaterdag 5 november kun je kennismaken met groen vrijwilligerswerk in jouw buurt. Zo kun je in Hoogkarspel boompjes en struiken snoeien in het Bospark van Reigersborg Zuid en bollen planten en takkenril maken in Heemtuin de Reigersbek. In Venhuizen zoeken ze hulp…

Informatiebijeenkomst bouwplan gemeentehuislocatie Venhuizen

Maandag 24 oktober is er een inloopavond over het bouwplan voor de gemeentehuislocatie in Venhuizen.

Inbraakgolf in Hoogkarspel

In korte tijd zijn er opvallend veel inbraken in Hoogkarspel gepleegd. De omwonenden van deze inbraken en diefstallen zijn al per brief geïnformeerd. Want uit onderzoek blijkt dat de kans op een inbraak in dezelfde buurt, binnen 30 dagen na een gepleegde woninginbraak, groot is. Gemeente Drechterland en de politie…