Terug naar het overzicht

Pancratius Oosterblokker is een Kanjerschool

Burgemeester Michiel Pijl en wethouder Simone Visser feliciteerden de kanjers van de Pancratius Oosterblokker. De jongste en oudste leerlingen van de school onthulden 4 juli een plaquette die toont dat de school officieel een Kanjerschool is. Kinderen krijgen hier een training die hen stimuleert respectvol om te gaan met zichzelf en met elkaar. Merk je dat iemand iets doet of zegt of juist niet, wat jou irriteert, bang of onverschillig maakt? Ga niet mee met dat gevoel, maar zoek een oplossing waar iedereen iets aan heeft. Dat geldt voor kinderen en net zo goed voor leerkrachten en ouders. In de huidige tijd van polarisatie en individualisme is het heel belangrijk dat kinderen weten wie ze zijn en dat ze op een goede manier leren samen te leven. De school wil hier een rol in spelen. De burgemeester en de wethouder steunen dit van harte.