Terug naar het overzicht

De Fruittuin

Op de plek achter het vroegere gemeentehuis van Venhuizen aan het Westeinde komt een nieuwbouwwijk met 18 woningen voor starters en senioren. Het college heeft voor het nieuwe plan de naam van de straat vastgesteld. De straat heet De Fruittuin. Er worden 10 rug-aan-rugwoningen, 6 appartementen en 2 kapbergwoningen gebouwd. Het plan past bij de sfeer van agrarische bebouwing in het groen.

Planning

We verwachten dat we uiterlijk begin april besluiten of we de omgevingsvergunning voor het plan verlenen. Dan kan de bouw starten. De ontwikkelaar van Ontwikkelcombinatie De Fruittuin verwacht dat in de 2e helft van 2024 de eerste paal de grond in kan. Als de bouw goed verloopt zijn de woningen na de zomer van 2025 klaar. Bent u geïnteresseerd in het plan? Schrijf u in voor de nieuwsbrief via: www.wonenindefruittuin.nl.

De locatie is onderdeel van het Centrumplan voor Venhuizen. Meer informatie over het Centrumplan staat op onze website: