Op zoek naar de beste burgemeester voor Drechterland

Meest geschikte kandidaat

Na het vertrek van Michiel Pijl is Drechterland op zoek naar een waardig opvolger. Een vertrouwenscommissie bestaande uit alle fractievoorzitters aangevuld met de griffier, gemeentesecretaris en een wethouder gaat namens de gemeenteraad op zoek naar de meest geschikte kandidaat. Die vind je niet zomaar. Ook de commissaris van de Koning, de minister van BZK en de AIVD spelen een rol in dit proces. Een ingewikkelde procedure die voor een groot deel in beslotenheid plaatsvindt. De infographic ‘In 14 stappen burgemeester’ geeft goed weer wat hier allemaal bij komt kijken. De doorlooptijd van deze procedure is ongeveer acht maanden. In juni 2024 verwachten we een nieuwe burgemeester te kunnen installeren.

________________________________________

Vacature opengesteld

De provincie Noord-Holland heeft de vacature opengesteld. Tot 11 december konden kandidaten reageren. Daarna gaat een speciaal samengestelde vertrouwenscommissie in gesprek met een selectie van deze kandidaten. Op de website van Provincie Noord-Holland kunt u de vacature en profielschets bekijken.

________________________________________

Enquête

Welke eigenschappen en kwaliteiten in de nieuwe burgemeester vinden inwoners van de gemeente belangrijk? De gemeenteraad vroeg inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierover mee te denken. Via een enquête konden zij hun mening geven. 170 Inwoners hebben de enquête ingevuld. Inwoners werd bijvoorbeeld gevraagd de zin “De beste burgemeester voor de gemeente Drechterland…” af te maken en kwamen met uiteenlopende suggesties. Deze en de antwoorden op de overige van de vragen van de enquête zijn voor iedereen in te zien.

Profielschets

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de profielschets van de nieuwe burgemeester.  Donderdag 9 november heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld. De commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, was bij deze vergadering aanwezig en nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Commissaris Arthur van Dijk ontvangt de profielschets voor de nieuwe burgemeester uit handen van Maartje Tros, fractievoorzitter van de Seniorenpartij Drechterland
Commissaris Arthur van Dijk ontvangt de profielschets voor de nieuwe burgemeester uit handen van Maartje Tros, fractievoorzitter van de Seniorenpartij Drechterland.

Planning werving en selectie

20 november – 11 december                Openstelling vacature door de provincie Noord-Holland. De sollicitaties komen binnen bij het kabinet van de commissaris van de Koning          
januari 2024Opvragen inlichtingen door provincie Noord-Holland
februari 2024Ontvangst sollicitanten door commissaris van de Koning
maart 2024Vertrouwenscommissie haalt een selectie van benoembare kandidaten op bij de commissaris van de Koning. Het is gebruikelijk alle kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. En bij voorkeur tenminste vier kandidaten voor een tweede gesprek uit te nodigen.    
maart – april 2024De vertrouwenscommissie voert gesprekken met benoembare kandidaten  
11 april 2024De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de raad in een besloten vergadering en draagt 2 kandidaten voor die voor benoeming in aanmerking komen.  
eind april 2024Gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie en stelt hun keuze vast  
27 juni 2024Installatie nieuwe burgemeester