Terug naar het overzicht

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Het hoofd- en centraal stembureau van de gemeente Stede Broec heeft maandagochtend in een openbare zitting de verkiezingsuitslag vastgesteld.

De uitslag is verwerkt in een proces-verbaal. Alle processen-verbaal, waarin u bijvoorbeeld kunt zien hoe er per stembureau gestemd is of hoeveel stemmen een kandidaat heeft gekregen, zijn in te zien op onze verkiezingspagina en liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens openingstijden kunt u deze op afspraak inzien.