Terug naar het overzicht

Enquête woonwensen Centrum West Venhuizen

De ontwikkelaars en de gemeente zijn benieuwd naar de woonwensen voor Centrum West Venhuizen. Heeft u hierover ideeën, dan kunt u meedoen aan de enquête over woonwensen voor deze nieuwbouwwijk.

Soorten woningen

In het nieuwbouwplan achter het Twijver komen 250 woningen. De ontwikkelaars bouwen verschillende soorten woningen voor starters, senioren en gezinnen, zowel koop als huur. Starters en senioren zijn de belangrijkste doelgroepen. Daarom wordt voor het plan gekeken naar passende woonvormen en ook naar mogelijkheden voor wonen en zorg.

Enquête woonwensen

Om te onderzoeken naar welk soort woningen er vraag is, hebben de ontwikkelaars samen met de gemeente een enquête gemaakt. Met het inzicht in de woonwensen willen we de woningen zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen van toekomstige bewoners.

We vragen bijvoorbeeld: Is er behoefte aan kleine woningen, appartementen of juist grotere woningen voor gezinnen? En wat voor soort woningen moeten dichtbij het centrum komen? Wenst u woningen waar u zo lang mogelijk kunt blijven wonen ook als u zorg nodig heeft? 

Deze enquête over woonwensen voor Centrum West Venhuizen staat op de website van www.woneninvenhuizen.nl. De uitnodiging om mee te doen aan de enquête wordt huis-aan-huis verspreid in Venhuizen en Hem. Ook andere geïnteresseerden kunnen de enquête invullen.

Informatie

Meer informatie over het nieuwbouwplan en de planning vindt u op: samen.drechterland.nl.