Terug naar het overzicht

Formulierenbrigade biedt in eerste kwartaal hulp aan 234 mensen

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade hebben in het 1e kwartaal van 2022 gratis hulp
geboden aan 234 inwoners van de gemeenten Hoorn, Koggenland, Drechterland en
Medemblik. Niet alleen bij het invullen van (digitale) formulieren, het aanvragen van hulp
of toeslagen of het indienen van declaraties. Ook hulp bij de eenvoudige belastingaangifte
kwam voor maar liefst 56 bezoekers als geroepen.

Vrijwilliger Gerard Visser is vanaf de start in 2017 betrokken bij de Formulierenbrigade. Samen met
de andere Formulierenbrigade vrijwilligers zet hij zich graag in voor iedere inwoner met een
hulpvraag op dit gebied. Vooral ouderen, mensen die anderstalig zijn of die om andere redenen
moeite hebben met (digitale) officiële communicatie en het houden van overzicht, maken gebruik
van het inloopspreekuur. “Het aanvragen van een DigiD en het verzamelen van de benodigde en juiste informatie voor een aanvraag, daar begint het vaak mee. Er zijn verschillende soorten toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, waarvan mensen soms niet weten dat ze hier een aanvraag voor kunnen doen. Ook bijzondere bijstand of specifieke zorgkosten die bij de belastingaangifte kunnen worden afgetrokken worden soms niet meegenomen.”

Hulp bij aanvraag energietoeslag
“Als je een laag inkomen hebt, kom je in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van de
gemeente. Deze toeslag moet vaak wel zelf worden aangevraagd. De vraag om hulp hierbij krijgen
we de laatste tijd vaak. Tijdens ons spreekuur kijken we naar de persoonlijke situatie. We nemen de tijd om de correspondentie samen door te nemen en stap voor stap uit te leggen wat er gedaan moet worden. Samen wordt dan het formulier ingevuld of de digitale aanvraag gedaan. Zo ziet de aanvrager hoe iets werkt en wat er nodig is om een aanvraag te doen. Dat maakt hem of haar zelfredzamer en
mogelijk lukt het de volgende keer zelf. Zo niet, dan blijven wij uiteraard ondersteuning bieden.
Wanneer er nog vragen over blijven die de Formulierenbrigade niet kan beantwoorden, verwijzen wij
door naar de juiste persoon of instantie die de aanvrager verder kan helpen. Hierdoor hoeft niemand
buiten bereik van hulp te vallen.”

Hulp bij 56 belastingaangiftes
Ook werd er hulp geboden bij het doen van de eenvoudige belastingaangifte tijdens het
Belastingspreekuur van de Formulierenbrigade. Voorafgaand kregen de Formulierenbrigade
vrijwilligers een training, gegeven door Van der Flier Accountants & Fiscalisten, zodat zij ook hier
voldoende kennis over hadden om deskundige hulp en advies te geven.

Mevrouw Varkevisser-Reumkens van de Belastingdienst gaf een mooi compliment voor de hulp
vanuit de Formulierenbrigades bij maar liefst 56 belastingaangiftes:
“Weet dat wij, team relatiebeheer Particulieren, jullie inspanningen héél erg waarderen.
Als relatiebeheerder van Noord Holland en Flevoland zal ik zeker aan onze directeur terugkoppelen
hóe hard er door maatschappelijk dienstverleners in samenwerking met vrijwilligers wordt gewerkt
om de aangifteperiode (weer) tijdig voor elkaar te krijgen. Chapeau!”

Gezien het digitale tijdperk verwachten we dat de bezoekersaantallen nog meer zullen toenemen.
Steeds meer zaken kunnen enkel digitaal geregeld worden. De inzet van de Formulierenbrigade
vrijwilligers is dan ook zeer waardevol.

Hulp nodig?
Wees welkom op een van de inloopspreekuren. Alle informatie over de verschillende locaties en
openingstijden is te vinden op de website www.formulierenbrigadewf.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met VrijwilligersNH via 0229 576416 of per mail naar
info@vrijwilligersnh.nl.

De Formulierenbrigade is een initiatief van VrijwilligersNH in samenwerking met Bibliotheek
Hoorn, de Westfriese Bibliotheken, gemeente Hoorn, gemeente Medemblik, gemeente
Drechterland en gemeente Koggenland