Terug naar het overzicht

Honden aangelijnd toegestaan op paden en wegen van het terrein Drachterveld

Lange tijd was het onduidelijk of honden wel of niet welkom zijn op het Drachterveld, het terrein tussen Drechterland en Hoorn dat door het Recreatieschap wordt beheerd. Daardoor kreeg het Recreatieschap regelmatig klachten over (loslopende) honden op het Drachterveld.

In goed overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Drechterland is bepaald dat in verband met het vee en de natuur in het gebied honden alleen op de paden en wegen aangelijnd zijn toegestaan. Dit is nu in de APV van Drechterland vastgelegd en BOA’s kunnen hier op handhaven. Op de informatiepanelen bij de ingangen van het Drachterveld staat op de kaart aangegeven waar honden aangelijnd toegestaan en verboden zijn.