Terug naar het overzicht

Iedereen mag meedoen: financiële vergoeding voor culturele en sportieve activiteiten

Voor inwoners met een minimuminkomen moet het eenvoudiger worden om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. Vanaf 1 mei kunnen inwoners van Drechterland een Meedoenregeling aanvragen.

Dit is een financiële bijdrage voor culturele en sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld voor en museumbezoek, treinkaart, zwemabonnement, lidmaatschap van een vereniging of (sport)club. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan de bijstandsgrenzen. De bijdrage is € 140,- per persoon per jaar. 

Wethouder Idso Brouwer: “Ik vind het belangrijk dat inwoners, ongeacht hun financiële situatie, in staat zijn om mee te doen. Het college hoopt hiermee drempels weg te nemen om bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek of een keer een museum of theater te bezoeken. Deze regeling opent deuren naar een nog inclusiever Drechterland.”

Voorwaarden

De gemeente Drechterland heeft al het Kindpakket (tot 18 jaar) en de Plusregeling (voor inwoners die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt). Voor inwoners in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd was er nog geen regeling voor maatschappelijke participatie.
Het college wil € 140,- per persoon per jaar verstrekken. De regeling geldt alleen voor inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen niet hoger dan in de participatiewet gestelde vermogensgrenzen.

Wilt u meer weten? Of de Meedoenregeling aanvragen? Bij de balie van het gemeentehuis kunt u een aanvraagformulier vragen.