Terug naar het overzicht

Inloopavond MFA Schellinkhout

Op donderdag 2 februari is er een inloopavond over de ontwikkeling van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Schellinkhout. Op deze avond geven wij informatie over de voortgang van de MFA en kunt u het voorlopig ontwerp bekijken.

Wat ging er vooraf

Tijdens de eerste informatieavond in 2020 zijn de ontwikkelingen op de dorpshuislocatie en de woningbouwlocatie gepresenteerd. Met de toen ontvangen ‘tips en tops’ en de input uit de ontwerpvergaderingen is een programma van eisen en een plattegrond opgesteld. De afgelopen periode is met de toekomstig gebruikers van de MFA gewerkt aan de uitwerking van een schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.

Inloopavond

Donderdag 2 februari organiseren wij een inloopmoment over dit voorlopig ontwerp. U wordt geïnformeerd over de voorgenomen plannen, de fases en het tijdspad van de ontwikkeling van de MFA. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de architect, het schoolbestuur, de kinderopvang, alliantie en de gemeente Drechterland. Tijdens deze avond zijn er flipovers aanwezig om een reactie (tip/top) te geven.

  • Waar: gymzaal dorpshuis de Dregt, Dorpsweg 109
  • Wanneer: donderdag 2 februari
  • Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Aanmelden is niet nodig. Voor vragen over de inloopavond kunt u contact opnemen met Carlo Heilig via 0228 – 352 352.

Vervolg en informatie

De komende maanden wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Nog voor de zomer van 2023 verwachten wij de procedure voor de omgevingsvergunning en de aanbesteding te kunnen starten. Meer informatie vindt u op www.drechterland.nl/projecten.